Presentació del Segon Informe del Canvi Climàtic a Catalunya

Es presenta el 2n Informe del Grup d’Experts en Canvi Climàtic de Catalunya (GECCC), promogut pel CADS, el Departament de Medi Ambient i Habitatge (DMAH), a través de l’Oficina Catalana de Canvi Climàtic, el Servei Meteorològic de Catalunya i l’Institut d’Estudis Catalans (IEC). La publicació ha estat possible gràcies a la col·laboració de l’Obra Social Fundació “la Caixa”.

Aquest informe dóna continuïtat al 1r Informe de Canvi Climàtic de Catalunya – elaborat de forma pionera a tot l’Estat el 2005 i segueix una metodologia molt propera a la utilitzada pel Grup Intergovernamental d’Experts de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic (IPCC), i representa un bon referent pel que fa a la visió regional de l‘escalfament global.

Durant la roda de premsa van intervenir Ramon Arribas, director del CADSFrederic Ximeno, director general de Polítiques ambientals i sostenibilitat del DMAH, Enric Banda, director de l’Àrea de Ciència, Investigació i Medi Ambient de la Fundació “la Caixa”, i el coordinador del 2n Informe i del GECCC, el físic Josep Enric Llebot. La presentació pública ha comptat amb la participació d’Elisa Duran, directora general adjunta de la Fundació “la Caixa”, l’Hble. Sr. Francesc Baltasar, conseller de Medi Ambient i Habitatge, David Serrat, president de la secció de Ciències de l’IEC i Gabriel Ferraté, president del CADS.

El vicepresident del Govern de la Generalitat de Catalunya, l’Hble. Sr. Josep-Lluís Carod-Rovira, ha realitzat la cloenda de l’acte.

Dossier de premsa

Presentació de Josep Enric Llebot

Més informació

Entrevista a J.E. Llebot al 3/24

TN-migdia de TV3 (minut 35:38 a 37:13)

Més calor i menys aigua 

AVUI, 29.06.2010

EL PERIODICO, 29.06.2010

LA VANGUARDIA, 29.06.2010

Font: http://www15.gencat.cat/cads/AppPHP/index.php?option=com_events&task=view_detail&agid=913&Itemid=43&ModulActualitat=0