Informe sobre el canvi climàtic a Catalunya: Text complet

Índex

Pròleg
Introducció

A. La ciència del canvi climàtic

A1. El sistema climàtic
Josep Enric Llebot

A2. Una perspectiva històrica del canvi climàtic
Antoni Rosell i Melé

A3. Factors geogràfics, regionalització climàtica i tendències de les sèries climàtiques a Catalunya
Javier Martin-Vide

A4. El forçament antropogènic i els canvis en el clima
Xavier Rodó i Miquel Àngel Rodríguez-Arias

A5. Estimació de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle produïts a Catalunya durant el període 1990-2001
José María Baldasano, René Parra Narváez i Eugeni López Vañó

A6. Projeccions futures sobre el clima a Catalunya
Josep Calbó Angrill

B. Impacte , vulnerabilitat, mitigació i adaptació

B1. Energia
Joaquim Corominas

B2. Infraestructures i medi urbà
Ricard Pié

B3. Transport
Francesc Robusté i Carles Casas Esplugas

B4. Indústria catalana i canvi climàtic
Joan Jorge i Sánchez

B5. Agricultura i silvicultura
Maria Teresa Sebastià, Pere Casals, Glòria Domínguez, Lluís Martin i Joan Costa

B6. Residus
Teresa Vicent i Xavier Gabarrell

B7. Turisme
David Saurí i Joan Carles Llurdés

B8. Recursos hídrics, dinàmica hidrològica i canvi climàtic
Josep Mas-Pla

B9. Sistemes naturals: ecosistemes terrestres
Josep Peñuelas, Iolanda Filella, Santí Sabaté i Carles Gràcia

B10. El paper dels sòls de Catalunya en el canvi climàtic
Josep Maria Alcañiz, Jaume Boixadera, Maria Teresa Felipó, Josep Oriol Ortiz i Rosa Maria Poch

B11. Zones costaneres: dinàmica sedentària
Agustín Sánchez-Arcilla, José A. Jiménez i Joan Pau Sierra

B12. Canvi climàtic i salut
Marc Saez i Aitana Lertxundi-Manterola

C. Instruments de Gestió

C1. Aspectes legals de la lluita contra el canvi climàtic
Isabel Pont i Castejón i Mar Campins Eritja

C2. Instruments econòmics. Flexibilitat en el disseny de polítiques de canvi climàtic: l’ús de mecanismes de mercat a Catalunya
Flàvia Rosembuj i Lluís Esquerra

C3. Percepció i comunicació sobre el canvi climàtic
Joan David Tàbara