Jornades sobre el Canvi Climàtic a l’Europa Mediterrània: el litoral i les àrees de muntanya (2007)

PROGRAMA*

Dijous dia 8 de novembre de 2007

Conferència inaugural: Els efectes directes i indirectes del canvi climàtic a la Mediterrània
Joandomènec Ros, Universitat de Barcelona

La modelització del sistema climàtic: realitats i perspectives
Maria Noguer, Walker Institute, Universitat de Reading

Anàlisi de la vulnerabilitat i canvi climàtic
Tom Downing, Stockholm Environment Institute

La resposta dels ecosistemes pastorals de les muntanyes Mediterrànies al canvi climàtic
M. Teresa Sebastià, Universitat de Lleida

Canvis ràpids del clima en el passat a l’àrea mediterrània
Rainer Zahn, ICREA-Universitat Autònoma de Barcelona

Modelització del clima global i regional i el seu desenvolupament actual en el supercomputador MareNostrum
Pedro Jiménez-Guerrero, Grup de Modelització i Tecnologia Ambiental, Universitat Politècnica de Catalunya

Divendres dia 9 de novembre de 2007

Aspectes socioeconòmics del canvi climàtic en àrees de muntanya
Antoni Tulla, Universitat Autònoma de Barcelona

Com pot evolucionar el turisme d’hivern en una situació de canvi del clima?
Joan Carles Llurdés, Universitat Autònoma de Barcelona

L’impacte dels canvis atmosfèrics en els sistemes muntanyosos i mediterranis
Christian Körner, Universitat de Basilea

La sensibilitat i vulnerabilitat de les àrees costaneres mediterrànies
Agustín Sánchez-Arcilla, Universitat Politècnica de Catalunya

Aspectes socioeconòmics de l’evolució del litoral
Françoise Breton, Universitat Autònoma de Barclona

Els impactes del canvi climàtic en el turisme de sol i platja
José Fernando Vera, Universitat d’Alacant

* Les conferències van estar pronunciades en la llengua del conferenciant.